FAYDALI BİLGİLER » KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

Balo Demiryolu servisi ile Almanya parsiyel yük taşımacılığına başladık. Avantallı rakamlarımız ile serivisimizi mutlaka deneyin
devamı..
DSL Lojistik olarak yeni ofisimizde hizmetinizdeyiz.
devamı..
Web sitemiz yenilendi
devamı..

 
 
 

20' DC / 40' DC
Baz? ticari yaz??malarda bu tip konteynerlere "dry van" yada " standart" denilmesine ra?men, ço?unlukla " genel amaçl? " terimi daha uygundur. Uluslararas? kullan?ma uygun olarak uzunluk ve geni?lik aç?s?ndan d?? ölçüleri sabit , yükseklikleri farkl? olabilir. ?ki kap?lar? olup sadece bir tanesi d??a do?ru aç?labilmektedir.Konteynerin kap?s? kapat?ld???nda su ve hava geçirmez özelli?i vard?r. Konteyner imalinde kullan?lan malzeme hem ta??ma kapasitesi hem de volüm göz önüne al?narak seçilir. Genellikle çelik ve aluminyum kullan?l?r. Çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi daha azd?r, çünkü çelik daha a??rd?r.

20' Üstü Aç?k / 40' Üstü Aç?k
Tipik bir genel amaçl? konteynerin uzunluk ve geni?lik ölçülerini ta??r tek bir farkla "sabit bir üstü " yoktur.Konteynere kap?dan s??mayacak kadar uzun/geni? olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabilece?i durumlarda kullan?l?r. En çok makina, mermer levhalar, aluminyum profiller vs ta??n?r. Open top konteyner ço?u zaman üstten ta?mas? olan yükler içinde kullan?l?r. Yükleme sonras? bir branda ile s?k?ca örtülür. Taban?, a??r yükleri ta??mas?ndan dolay? biraz daha kal?nd?r ve özel ekipman s?n?f?na girdi?inden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.

20' Flat Rack / 40' Flat Rack / 40' Kapanabilir Flat Rack
Bazen k?saca "flat" olarak da adland?r?l?r. Bu tip konteynerin iki kenar? ve üstü yoktur. Bazen her iki ba? k?sm?da yerinden ç?kar?labilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten ta?mal? mallar?n yüklenmesine uygunlu?u nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin taban? çok kal?nd?r.

40' High Cube / 45' High Cube
Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek mallar?n ta??nmas?nda kullan?l?r. Yükseklikleri normal 40' konteyner oranla 30 cm daha fazlad?r.

40' Reefer / 40' High Cube Reefer / 45' High Cube Reefer
Konteynere tak?lan ve elektrik ya da disel motor ile çal??t?r?lan bir so?utma ünitesi ile, genellikle g?da ürünleri ba?ta olmak üzere, di?er yüklerinde so?utma kontrollü olarak ta??nmas?nda kullan?l?r.

20' KONTEYNER

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

5,897 mm

19 ft 4.17 in

Geni?lik

2,348 mm

7 ft 8.44 in

Yükseklik

2,390 mm

7 ft 9.90 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,336 mm

7 ft 8.01 in

Yükseklik

2,280 mm

7 ft 5.45 in

A??rl?k

Max Brüt

30,480 kg (24,000 kg)

67,200 lb (52,910 lb)

Dara

2,240 kg (2,290 kg)

4,940 lb (5,050 lb)

Max Yükleme

28,240 kg (21,710 kg)

62,260 lb (47,860 lb)

Yükleme Hacmi

33.0 metre küp

1,169 feet küp

40' KONTEYNER

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

12,031 mm

39 ft 5.66 in

Geni?lik

2,348 mm

7 ft 8.44 in

Yükseklik

2,390 mm

7 ft 9.90 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,336 mm

7 ft 8.01 in

Yükseklik

2,280 mm

7 ft 5.45 in

A??rl?k

Max Brüt

32,500 kg (30,480 kg)

71,650 lb (67,200 lb)

Dara

3,750 kg (3,770 kg)

8,270 lb (8,310 lb)

Max Yükleme

28,750 kg (26,710 kg)

63,380 lb (58,890 lb)

Yükleme Hacmi

68.0 metre küp

2,385 feet küp(2,379)

     
40' HIGH CUBE KONTEYNER

 

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

12,031 mm

39 ft 5.66 in

Geni?lik

2,348 mm

7 ft 8.44 in

Yükseklik

2,695 mm

8 ft 10.12 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,336 mm

7 ft 8.01 in

Yükseklik

2,585 mm

8 ft 5.75 in

A??rl?k

Max Brüt

32,500 kg (30,480 kg)

71,650 lb (67,200 lb)

Dara

3,940 kg (3,990 kg)

8,690 lb (8,880 lb)

Max Yükleme

28,560 kg (26,490 kg)

62,960 lb (58,400 lb)

Yükleme Hacmi

76.0 metre küp

2,689 feet küp(2,684)

45' HIGH CUBE DRY ONTEYNER

 

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

13,555 mm

44 ft 5.68 in

Geni?lik

2,348 mm

7 ft 8.44 in

Yükseklik

2,695 mm

8 ft 10.12 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,336 mm

7 ft 8.01 in

Yükseklik

2,585 mm

8 ft 5.75 in

A??rl?k

Max Brüt

32,500 kg (30,480 kg)

71,650 lb (67,200 lb)

Dara

4,880 kg

10,760 lb

Max Yükleme

27,620 kg (25,600 kg)

60,890 lb (56,440 lb)

Yükleme Hacmi

86 metre küp

3,031 feet küp

 

* 1999'dan itibaren 20' konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 30,480 kg dir.
* 2002'den itibaren 40', 40' HC, ve 45' lik konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 32,500 kg dir.

     

20' ÇEL?K SO?UTUCULU KONTEYNER   

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

5,458 mm

17 ft 10.76 in

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,262 mm

7 ft 5.06 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,267 mm

7 ft 5.10 in

A??rl?k

Max Brüt

30,480 kg (24,000 kg)

67,200 lb (52,910 lb)

Dara

3,120 kg (2,960 kg)

6,880 lb (6,530 lb)

Max Yükleme

27,360 kg (21,040 kg)

60,320 lb (46,380 lb)

Yükleme Hacmi

28.0 metre küp

1,000 feet küp

40' HIGH CUBE ÇEL?K SO?UTUCULU KONTEYNER

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

11,587 mm

38 ft 0.29 in

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,539 mm

8 ft 4.00 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,572 mm

8 ft 5.40 in

A??rl?k

Max Brüt

34,000 kg (30,480 kg)

74,960 lb (67,200 lb)

Dara

4,700 kg (4,800 kg)

10,360 lb (10,580 lb)

Max Yükleme

29,300 kg (25,680 kg)

74,960 lb (56,620 lb)

Yükleme Hacmi

67.0 metre küp

2,378 feet küp

 

40' HIGH CUBE ALUM SO?UTUCULU KONTEYNER

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

11,585 mm

38 ft 0.29 in

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,527 mm

8 ft 3.49 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,290 mm

7 ft 6.16 in

Yükseklik

2,493 mm

8 ft 2.10 in

A??rl?k

Max Brüt

32,500 kg (30,480 kg)

71,650 lb (67,200 lb)

Dara

4,110 kg

9,060 lb

Max Yükleme

28,390 kg (26,370 kg)

62,590 lb (58,140 lb)

Yükleme Hacmi

67.0 metre küp

2,367 feet küp

 

 

 

* 2002'den itibaren 20' çelik so?utuculu konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 30,480 kg dir.
* 2002'den itibaren 40' çelik so?utuculu konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 34,000 kg dir.
* 1999'dan itibaren 40' aliminyum so?utuculu konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 32,500 kg dir.

 

20' ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP) 

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

5,893 mm

19 ft 4.21in

Geni?lik

2,346 mm

7 ft 8.36 in

Yükseklik

2,384 mm

7 ft 9.74 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,338 mm

7 ft 8.05 in

Yükseklik

2,244 mm

7 ft 4.35 in

A??rl?k

Max Brüt

30,480 kg (24,000 kg)

67,200 lb (52,910 lb)

Dara

2,320 kg (2,450 kg)

5,120 lb (5,400 lb)

Max Yükleme

28,160 kg (21,550 kg)

62,080 lb (47,510 lb)

Yükleme Hacmi

33 metre küp

1,155 feet küp

40' ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP)

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

12,032 mm

39 ft 5.31in

Geni?lik

2,346 mm

7 ft 8.36 in

Yükseklik

2,381 mm

7 ft 9.74 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

2,338 mm

7 ft 8.05 in

Yükseklik

2,244 mm

7 ft 4.35 in

A??rl?k

Max Brüt

30,480 kg

67,200 lb

Dara

4,120 kg

9,080 lb

Max Yükleme

26,360 kg

58,120 lb

Yükleme Hacmi

66 metre küp

2,346 feet küp

 

* 2002'den itibaren 20' üstü aç?k konteynerlar için maksimum brüt a??rl?k 30,480 kg dir.

20' FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

5,958 mm

19 ft 4.17 in

Geni?lik

2,018 mm

6 ft 7.45 in

Yükseklik

2,077 mm

6 ft 9.77 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

 

 

Yükseklik

 

 

A??rl?k

Max Brüt

30,480 kg

67,200 lb

Dara

2,720 kg

6,000 lb

Max Yükleme

27,760 kg

62,120 lb

Yükleme Hacmi

25 metre küp

882 feet küp

40' FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

 

?ç Ölçüleri

Uzunluk

11,986 mm

39 ft 3.89 in

Geni?lik

2,236 mm

7 ft 4.03 in

Yükseklik

1,968 mm

6 ft 5.48 in

Kap? Aç?l???

Geni?lik

 

 

Yükseklik

 

 

A??rl?k

Max Brüt

45,000 kg

99,210 lb

Dara

5,980 kg

13,180 lb

Max Yükleme

39,020 kg

86,030 lb

Yükleme Hacmi

53 metre küp

1,862 feet küp

Copyright 2011 DSL Lojistik
Bu sitede kullanılan fotoğraf ve belgeler orijinal veya lisanslı olup, izinsiz kullanılamaz.
Web Tasarım - Venüs Ajans